Delegates for the Nordic Catalysis Society, Finland

Members of the Board 2019 | Link to homepage »

Prof. Juha Lehtonen
Puheenjohtaja/Ordförande/Chairman

Puh: +358 (0)50 407 1075
E-mail: juha.lehtonen at vtt.fi

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
PL 1000, 02044 VTT

Dr. Mika Huuhtanen
Sihteeri/Sekreterare/Secretary

Puh. +358 (0)29 448 2318
E-mail: mika.huuhtanen at oulu.fi

Oulun yliopisto / Teknillinen tiedekunta / Ympäristö- ja kemiantekniikka
PL 4300, 90014 Oulun yliopisto

Prof. Karoliina Honkala
Varapuheenjohtaja/Viceordförande/
Vicechairman

Puh. +358 (0)40 805 3686
E-mail: karolina.honkala at jyu.fi

Kemian laitos, nanotiedekeskus
PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto

Salla Jaatinen
Varainhoitaja/Kassör/Treasurer

puh. +358 (0)50 458 7461
E-mail: salla.jaatinen at neste.com

Neste Oyj, Research and Development
PL 310, 06101 Porvoo

Prof. Henrik Grenman
Muut jäsenet/Andra medlemmar/Members of the board

puh. +358 (0)xx xxx xxxx
E-mail: henrik.grenman at abo.fi

Åbo Akademi / Teknisk kemi och reaktionsteknik
Processkemiska centret
Biskopsg. 8, 20500 Åbo

Prof. Riikka Puurunen
Muut jäsenet/Andra medlemmar/Members of the board

puh. +358 (0)50 337 8161
E-mail: riika.puurunen at aalto.fi

Aalto-yliopisto, Kemian tekniikan korkeakoulu
PL 16100, 00076 AALTO