Välkommen till Svenska Katalyssällskapet

Svenska Katalyssällskapet bildades 1989 där medlemmarna utgörs av privatpersoner och företag med intresse för katalysforskning.

Berzelius Prize

Nu är det dags att utse mottagare av Berzelius-priset för år 2020.

Skicka namnförslag till Christan Hulteberg. christian.hulteberg@chemeng.lth.se senast den 28 februari 2020!

Priset består av en guldmedalj och ett penningbidrag (10 000 SEK) från Svenska Katalyssällskapet.

Ladda ner informationen om priset här (engelska)

Katalysnytt
Stipendiater för 2019

Svenska katalyssällskapet delar ut stipendier till unga lovande forskare.

År 2019 blev stipendiaterna två kvinnor:

Sandra Dahlin från KTH och Lin Chen från Chalmers

Berzelius Prize

Nu är det dags att utse mottagare av Berzelius-priset för år 2020.

Skicka namnförslag till Christan Hulteberg. christian.hulteberg@chemeng.lth.se senast den 28 februari 2020!

Priset består av en guldmedalj och ett penningbidrag (10 000 SEK) från Svenska Katalyssällskapet.

Ladda ner informationen om priset här (engelska)

Katalysnytt
Bli medlem

Är du privatperson eller representerar ett företag som är intresserad av katalysforskning?

Då är du varmt välkommen till oss som medlem i Svenska Katalyssällskapet.

Så här gör du för att bli medlem »

Om Svenska Katalyssällskapet

Korta fakta:

Utdelning av Berzelius Prize and Lecture
Första gången som priset delades ut var 2007 till nobelpristagaren proffessor Robert Grubbs vid EuropaCat VIII i Turku/Åbo (då i KVA:s regi). Sedan dess har initiativet övergått till Svenska Katalyssällskapet.

Priset 2018 tilldelades Professor Riikka Puurunen, Aalto University, Finland.

Priset består av en guldmedalj och ett penningbidrag (10 000 SEK) från Svenska Katalyssällskapet.

Styrelsen 2019-2020

Christian Hulteberg
Ordförande/Delegat i EFCATS/Representant i Nordiska Katalyssällskapet
Biofuel-Solution i Malmö AB

E-mail | Hemsida

Ingemar Odenbrand
Prof. Emeritus | Kassör
LTH, Lund

E-mail | Hemsida

Sven Järås
Prof. Emeritus
Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm

E-mail | Hemsida

Magali Boutonnet
Docent | Ledamot
Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm

E-mail | Hemsida

Hanna Härelind
Professor | Ledamot
Chalmers

E-mail | Hemsida

Forskning

Chalmers
Lunds universitet
Linnéuniversitetet
Kth
Linköpings universitet

Bli medlem i Svenska Katalyssällskapet

Medlemsskap i Svenska katalyssällskapet erhåller du genom att betala årsavgiften. Medlemsavgifterna är följande:

  • Ordinarie 200 kr, Pensionär och student 100 kr
  • Företag 3000 kr
  • Sponsring 6000 kr

Som medlem får du Katalysnytt. Företag får en länk till sin hemsida.

Medlemsavgiften betalas på:

Bankgiro:  681-8249

Postgiro: 498 73 67-2

Medlemsföretag och samarbetspartners:

Svenska Katalyssällskapet | All rights reserved