Delegates for the Nordic Catalysis Society, Norway

Members of the Board 2019 | Link to homepage »

President: Hege Karlsen
Oslo avd. (2 år, 2018)
E-post: hege.karlsen [at] sintefmolab.no

Visepresident: Jørn H. Hansen
Nord-Norge avd. (2 år, 2018)

Styremedlem: Stein Helleborg
Grenland avd. (2 år, 2018)

Styremedlem: Gro Johnsen
Rogaland avd. (2 år, 2017)

Styremedlem: Camilla Løhre
Bergen avd. (2 år, 2018)

Varamedlemm: Hans-Jacob Skarpeid
Oslo avd. (2 år, 2018)

Varamedlem: Karina Mathisen
Trondhjem avd. (2 år, 2018)

Bedriftsrepresent.: Nils Arne Jentoft
Dynea (2 år, 2017)

Bedriftsrepresent.: Heidi Johnsen
Sintef (2 år, 2017)